Trung tâm Sự kiện & Tiệc Cưới CTM Palace

 Địa chỉ: 131 Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội

 Tel: 0243 7464 666 - 0936 496 466

 Email: info@ctmpalace.vn

 Website: ctmpalace.vn

CTM PALACE

TRUNG TÂM SỰ KIỆN & TIỆC CƯỚI

131 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội Thứ 2 - Chủ nhật
08:00 - 23:00